Grāmatas

Iszīmes # 9 par “Enpili”

Ko lasītājs parastais ir atradis Leonīda Dobičina darbā “Enpils“? Kas ir lasītājs parastais – tā esmu es. Grūtāk ir pateikt, ko es tāāādu esmu atradusi, ja reiz nevaru nosēdēt uz pirkstiem un tomēr gribu padalīties. Neliels izaicinājums aprakstīt rozīnīti, vienlaicīgi apzinoties, ka tas, kas garšoja man, citu ļaužu garšas kārpiņas atstās vienaldzīgas. Īstenībā par Leonīda Dobičina “Enpili” ļoti saistoši un godīgi ir uzrakstījusi Līva Alksne (iesaku izlasīt). Pati gan pie grāmatas nonācu nejauši, dažādu sakritību dēļ.

No description available.

Pirmkārt, izdevējs “Orbīta” manā redzeslokā nonāca pateicoties Andra Kalnozola “Kalendārs mani sauc”, tiesa gan, viņu piedāvājums tomēr likās pārāk moderns manam vidusmēram. Bet, kas vienreiz acīs ir iekritis, tas sāk rādīties arī speciāli nemeklējot. Tad nu pirmkārt seko otrkārt: pašai “Enpilij” vispār uzmanību pievērsu, pateicoties goodreads.com izlasītai atsauksmei – “Bezrūpīgas bērnības un pieaugšanas stāsts pagājušā gadsimta sākuma atmosfērā, dažādu tautību un sociālo slāņu raibā pārstāvniecībā un amizantā vecmodīga stila valodā, kad Latvijas pilsētas vēl tika dēvētas vārdos: Dvinska, Mītava, Libava, Kreicberga ...”. Atslēgas vārdi, kas kairināja manu interesi bija ‘gadsimta sākums’, ‘Latvijas pilsētas’, ‘bērnības stāsts’ un pēc grāmatas apraksta atrašanas – “Laikā no 1926. līdz 1934. gadam top “Enpils” – romāns, kura darbība notiek 20. gadsimta sākumā Dvinskā. Daudzas detaļas atainotas gandrīz dokumentāli precīzi, lielākajai daļai personāžu ir reāli prototipi. “Enpili” mēdz salīdzināt ar hroniku, kurā nozīmīgi notikumi pielīdzināti nenozīmīgiem.” – šķietami vairs nebija atpakaļceļa, jo pati nāku no Daugavpils rajona. Tas bija treškārt. Un par ceturtkārt kļuva grāmatas tūlītēja pieejamība bibliotēkā, kur biju nodomājusi intereses pēc paņemt Kristiāna Krahta grāmatu”Mirušie”. Vienvārdsakot – gatavībai paplašināt lasītājas redzesloku paņēmu abas.

Tā es te runāju riņķī un apkārt. Un ignorēju faktu, ka “Enpils” viena no LALIGABAs nominācijām tulkojumos. Aiz piektkārt, kas ir oriģināla “Город Эн” sameklēšana un izlasīšana, tiešām kārtīgu sestkārt ir pelnījusi tulkotāja Māra Poļakova. Un noslēdzošais septītkārt ir raidījums Literatūre par Dobičinu, Enpili un Daugavpili – raidījuma rozīne Semjons Haņins.

Nu ko? “Enpils” lasīšanai ir nepieciešama kāda ziņkāres deva.

Kāpēc lasīju krieviski? Īstenībā lasīju gan oriģinālu, gan tulkojumu, un tieši tulkojums (labs tulkojums!) vedināja mani sameklēt oriģinālu. Iemesls gandrīz vai smieklīgs – tas bija vārds ‘inženieriete’ un man nelika mieru ziņkāre pārliecināties, vai tā ir ‘инженерша” (inženiera sieva). Esmu padomjlaika produkts. Bērnībā filmas, multfilmas un raidījumi bagātīgāk bija pieejami krievu valodā, skolā bija krievu literatūras stundas, arī tuvākā pilsēta Daugavpils neizcēlās ar latviskumu. Tā nu es to visu kā švammīte neapzināti uzsūcu padsmit gadu garumā. Un man tik ļoti patīk šī 19./20.gadsimta mijas krievu valodas izteiksme. Manu krievu valodas zināšanu varētu salīdzināt ar sunīti – visu saprot, bet pateikt nevar (ok, ir ļoti daudz specifisku vārdu, ko nesaprotu, bet mēģinu tvert no konteksta). Tāpēc īpaši gribas uzteikt tulkotājas Māras Poļakovas ieguldīto darbu, pārceļot 20.gadsimta sākuma valodu (tas tev nav mūsdienu krimiķi iztulkot!), tā lai tas arī latviski skan nedaudz veclaicīgi. Dobičina teikumu konstrukcija vien man šķiet zināms izaicinājums (vārdu secība kā tādas uzsvara zīmes). Un jāatceras, ka savus vērojumus stāsta zēns. Man ļoti patika raidījumā Lietratūre notvertais apzīmējums – hronikas poētika (autors nepauž savu attieksmi, to var nolasīt, ja vēlas starp rindiņām, piemēram, par Gogoļa “Mirušajām dvēselēm).

Послеобеденное солнце пригревало нас. На крае неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, оборотился, сказал «прошем»[6] и ссадил помещицу в митенках и с лорнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш.
Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу, экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Броэль-Плятер, завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой. Ее листья поредели уже. – Осень, осень близко, – покачали головами мы. Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней: «Живая фотография». Туда были отдельные билеты, мы посовещались и купили их.

Pēcpusdienas saule sildīja mūs. Debesu malā nekustīgs bija mākonītis siļķes formā. Čiģiļdejeva apvēdinājās ar vēdekli. Maman bija bez cepures. Uzposušies cilvēki mūs apsteidza. Muižnieks aizbrauca droškā, nolēca pie izstādes, pagriezās atpakaļ, pateica “prošem” un izsēdināja muižnieci cimdos bez pirkstiem un ar lorneti. Uz plāksnes virs ieejas jātnieks traucās. Viņam bija bruņu cepure un bruņu krekls. Mūzika atskaņoja maršu.
Mēs apskatījām lopus, miltu maisus un putnus, grāfa Plātera – Zīberga eksponātus un grāfienes Broeles – Plāteres eksponātus, iegriežamies paviljonā ar reliģiskiem priekšmetiem un izvēlējamies katrs ikoniņu par piemiņu. Izgājuši no tā, mēs pastāvējām pie dīķa ar strūklaciņu un vītolu. Tā lapas jau bija kļuvušas retākas. – Rudens, rudens nāk, – mēs pašūpojām galvas. Pēkšņi iešķindējās zvārgulītis un uz šķūņa, no kura durvīm kliedza “steidzieties redzēt”, iedegās uzraksts ar krāsainām ugunīm: “Dzīvās bildes”. – Tur bija atsevišķas biļetes, mēs apspriedāmies un tās nopirkām.

*****
Ангел в столовой понравился им. Инженерша деловито осмотрела его сквозь пенсне и сказала, что он заграничный. Я рад был. Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь «собрание любви» и кушак с пряжкой «лира». – Вы ездите в крепость? – спросила она. – По субботам там бывают акафисты.

Eņģelis ēdamistabā viņiem patika. Inženieriete lietišķi aplūkoja to caur pensneju un teica, ka tas esot ārzemju. Es nopriecājos. Viņa pa brīžam laipnīgi palūkojās. Viņai mugurā bija jaka no zila samta ar vizuļiem, “mīlestības krājuma” broša un josta ar “liras” sprādzi. – Vai jūs braukājat uz cietoksni? – viņa jautāja. – Sestdienās tur mēdz būt akatisti.

*****
Открылся наконец электрический театр. Сначала мы посидели немного в фойе. Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Со дна возвышалась скала, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки и отдернулись занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал. – Господа, – закричал я, увидя ряды нумерованных стульев и холст на стене, – это, кажется, то, что на выставке называлось живой фотографией. – Да, – подтвердила маман.

Beidzot tika atvērts elektriskais teātris. Sākumā mēs mazliet pasēdējām “foajē”. Tā vidū bija baseins, un tajā, izlocīdamās ap ūdens augiem, peldēja zivtiņas. No baseina dibena slējās klints, uz kuras zem lietussarga sēdēja zeltīti zēns un meitene. No lietussarga gala šļācās ūdens un tecēja lejā, it kā lītu lietus. Nepaspējām, kā nākas, papriecēt acis, kad jau sāka šķindēt zvani un atvērās priekškari, kas aizsedza ieejas skatītāju zālē. – Kungi, – es iesaucos, ieraudzīdams numurētas krēslu rindas un audeklu pie sienas, – šķiet, tas ir tas, kas izrādē saucās dzīvās bildes. – Jā, – apstiprināja maman.

Kur ir rozīne? Lasīju un nevarēju vien beigt brīnīties, ka darbs ir radīts 20.gadsimta divdesmito trīdesmito gadu mijā Padomju Krievijā un tur arī izdots. Vai ne? Nekādas darbaļaužu slavināšanas vai pūstošā kapitālisma kritikas. Krievu, poļu, ebreju vidusšķira, nedaudz pieminēti latvieši ar Jāņiem un baznīciņas, baznīciņas, baznīciņas. Tik smalkā uzruna ‘maman” vai ‘atļausiet’ (извольте). Zināmu pīļu dīķi var nolasīt gan. Rozīne ir tajā, tas ir uzrakstīt. Var teikt – savdabīgi. Un tam laikam avangardiski (to es nočiepu no vienas recenzijas). Tieši ar to Dobičins ir palicis krievu literatūras vēsturē un tas nekas, ka viņa vārds un darbi piedzīvoja atdzimšanu tikai sākot ar deviņdesmitajiem gadiem (kopš viņu trīdesmitajos gados apsūdzēja “formālismā” un viņš pazuda no literatūras apvāršņiem). Rozīne ir tajā, ka man bija interesanti meklēt rakstus par Dobičinu un viņa literāro darbību. Mēģināju palasīt citus viņa darbus, jāatzīst, tiešām “Enpilij” līdzīgs izteiksmes stils, piemēram, darbā “Дикие”:

Мамаша в городе бывала редко, и ей было все в диковинку. Она зазевывалась на гробы, которые стояли в окнах некоторых лавок. Здоровенные карманные часы, которые висели кое-где над тротуаром, ее тоже очень интересовали, и она все время останавливалась, а отец все шел вперед, вдруг замечал, что ее нет с ним, возвращался и ругал ее. Она оправдывалась, и они стояли, перебранивались и мешали людям проходить.

Vienlaicīgi, šis nedaudz savdabīgais stils tomēr nerosināja mani izlasīt visus pārējos darbus, tajos tikai ieskatījos (kas ir labi un svaigi vienā, tas atkārtojoties sāk zaudēt savu šarmu). Iebāzusi degunu Dobičina vēstulēs, gan nopriecājos par šo inteliģento, labi audzinātu ļaužu gadsimtu mijas saziņu. Starp citu, cik ļoti nerevolucionāri Dobičins beidz savas vēstules – “Кланяюсь. Ваш Л. Добычин.”

Дорогой Михаил Леонидович. Не рассердтесь на меня за просьбу написать, получили ли Вы мои Рукописи.
Сегодня я понаслаждался замечательною песней «Любо парижанке», исполнявшейся на речке тремя пьяницами:
Любо парижанке
Мужское сердце покорять.
«Лавровых» я на днях вручаю Цукерманше для библиотеки, чтобы Вы славились и здесь.
Я тоже (простите) придумал один Роман, только некогда писать. Если можно, то кланяюсь Вашей жене. Что она шьет к лету?
Л. Добычин.

Raidījumu Literatūre skatījos jau pēc grāmatas izlasīšanas (ha, viņi arī lasīja pamīšus krievu un latviešu valodā), tas man šķietami salika visus punktus uz i, savāca kopā manus nenodefinētos iespaidus un pārdomas. Un man patika klausīties Enpili tieši Semjona Haņina lasījumā – balss tembrs un izteiksme bija tieši tāda kā grāmata varētu skanēt manā galvā. Pēc tam intereses pēc biju atradusi arī “Город Эн” audiogrāmatu un tā tikai apstiprināja ierunātāja milzīgo lomu. Atšķiribā no Haņina izpildījuma, audiogrāmatas balss bija tik neizteiksmīga un iemidzinoša un, ja es nebūtu papīra grāmatu mīļotāja un mana pirmā iepazīšanās ar darbu būtu audio formātā, tad tālāk par pāris lappusēm es nebūtu tikusi un būtu atzinusi, ka šis darbs ir nebaudāms.

No description available.

Noslēgumā – lai neizklausītos tik smalka, kāda patiesībā neesmu, atzīšos – lasot “Город Эн” un “Enpili”, uz beigām sāku garlaikoties, jo zināma vienmuļība tajā puikas dzīvē tomēr bija, kā arī biju sapinusies daudzajos otrā plāna tēlos.

Tomēr iepilināšu mazu mazītņu darvas pilienu latviešu izdevumā. Atslēgas vārds ir “vērojumi”. Grāmatā “Город Эн” katra rindkopa no nākošās ir atdalīta ar tukšas rindas atstarpi, kas it kā nodala un izceļ katru atsevišķo vērojumu. “Enpilī” teksts ir vielaidus, kas vedina darbu lasīt kā secīgu romānu, bet , iespējams, tā nemaz nevajag to lasīt.

Tā kā es šeit vairāk mēģināju piedāvāt atrast un degustēt rozīnīti, bet kopumā maz izteicos par “Enpili”, ļoti rosinoša (līdz ar raidījumu Literatūre) ir intervija ar Aleksandru Zapoļu “Uzticies tekstiem, jo teksti ir cilvēki“.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s